גרוזנברג 23, קופת חולים לאומית / מטה האצ"ל

ראשיתה של קופת החולים לעובדים לאומיים ב-1933 בקרע עמוק בישוב בישוב העברי לאחר רצח חיים ארלוזרוב. הקופה הוקמה על ידי קבוצת רופאים שפוטרו מקופת החולים הכללית של ההסתדרות עקב השקפתם הרוויזיוניסטית. המרפאה הראשונה שהוקמה שכנה בביתו הפרטי של ד"ר יעקב וינשל ברחוב גרוזנברג. כאן טופלו פצועי האצ"ל ובשעות הלילה התקיימו כאן ישיבות מטה האצ"ל בשנים 1936-1940. במקום הוצב ב-1993 שלט זכרון. מספרים כי עסקני קופת החולים לא התביישו לבקש שכר דירה מאנשי המחתרת.

הטקסט מתוך תל אביב 100