פרויקט לילנבלום 13

מזמין: ליליאן החזקות בע"מ

קבלן ביצוע ראשי: י.א הבונים בע"מ

אדריכלות: אלון בן נון, סומה אדריכלים

קונסטרוקטור: יעקב ווסרמן

התקדמות הבניה, יולי 2012

האגף האחורי

פרויקט לילנבלום 13