פרויקט שפ"ר 6 / צדוק הכהן 8

צדוק הכהן 8 פינת שפ"ר 6

אדריכלים: טרייסמן - חטיבה

מאי 2014

קבלן: קלאש פלוס חברה לבניין בע"מ

פיקוח: אפיקא אקסל בע"מ - איתי אקסלרוד

קונסטרוקטור: בוקי שניר

ניהול ביצוע: אופקטרא ייזום פרויקטים בע"מ

הדמיות קודמות של הפרויקט

הדמיית הפרויקט - צדוק הכהן פינת שפ"ר

הדמיית הפרויקט - חזית לכיוון רחוב שפ"ר

צדוק הכהן 8, הבנייו הישן

רחוב צדוק הכהן פינת שפ"ר