הירקון 68

פרויקט הירקון 68

אפריל 2015

אפריל 2014

ספטמבר 2012

יולי 2012

ספטמבר 2011

הירקון 68 - יולי 2011 , חזית מערבית ודרומית

הירקון 68 - יולי 2011 , חזית מערבית וצפונית