פרויקט קלישר 4

אדריכל: ירון ישראל

יזמים וקונסטרוקטורים: "שיא חדש בע"מ"

מנהלי הפרויקט: יצחק ודני ישראל

חזית צפונית-מזרחית

מרץ 2013, מבט מרחוב צדוק הכהן

חזית צפונית-מזרחית

אוגוסט 2012

חזית צפונית-מערבית

יוני 2012

קלישר 4, מרץ 2012

קלישר 4, מרץ 2012

קלישר 4, חזית דרומית, נובמבר 2011

קלישר 4, חזית מערבית (קו בניין 0), אוקטובר 2011

התקדמות עבודות הבניה - ספטמבר 2011

קלישר 4, לאחר הריסת המבנה הישן (לכיוון קלישר 6) - מרץ 2011

קלישר 4, לאחר הריסת המבנה הישן (לכיוון קלישר 2)

קלישר 4 - המבנה הישן שנהרס