גרוזנברג 25

גרוזנברג 25 לקראת סיום עבודות השיפוץ, דצמבר 2010

גרוזנברג 25 לפני עבודות השיפוץ