מסוף הכרמלית

חניון הכרמלית, מכיוון רח' הכובשים פינת רח' הכרמלית

שירותים ציבוריים של אחוזת החוף, בחניון הצמוד למסוף הכרמלית ושוק הכרמל