פרויקט בניין הבורסה לניירות ערך

אדריכלות: ערי גושן אדריכלים בע"מ

אדריכלות פנים: OKA אורית וילנברג גלעדי וקרן ידווב אדריכלים

הקבלן: אלקטרה בנייה בע"מ

ניהול הפרויקט: דגש ניהול מערכות בניה

אתר הבורסה לניירות ערך

מרץ 2015

נובמבר 2016

פברואר 2015

בניין הבורסה לניירות ערך - 15 קומות

ספטמבר 2014

מאי 2012

התקדמות הבניה, ינואר 2012

מבט מרחוב אחוזת בית

התקדמות הבניה, דצמבר 2011

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011

התקדמות הבניה, אוגוסט 2011

התקדמות הבניה - יולי 2011

התקדמות הבניה - יולי 2011

התקדמות הבניה - יולי 2011

התקדמות הבניה - יוני 2011

מאי 2011, מונטיפיורי פינת אחוזת בית

מאי 2011

פברואר 2011, צילום ממגדל שלום