התבור 23

בית רוזנבלום-פוקס לשעבר

אנו רגילים לבתים בני קומה אחת המפנים את מקומם לבתי בני 3-4 קומות (ואף יותר), אך סיפורו של הבית בפינת הרחובות התבור 23 וסמטת התבור 20 (לשעבר רחוב מגן דוד) שונה בתכלית. בשנת 1939 בנו כאן, על גבולשכונת ומחנה ברנר, הקבלנים רוזנבלום ופוקס בית שלוש קומות בתוספת מרתף. באוגוסט באותה השנה עמדה הבנייה לפני סיום וחלק מהדירות כבר הושכרו מראש. אלא שהבית (אשר נבנה בחיפזון ולא עמד בתקנות הבנייה) התמוטט במהלך אחד הלילות. למרבה המזל, לא היו נפגעים בנפש. במקומו נבנה בית בן קומה אחת (בתמונה). כבר בשנות הארבעים החל האזור מאכלס עסקי תפירה וטקסטיל אשר עד היום מזוהים עם כרם ישראל. בשנת 1945 החל לפעול בכתובת זאת בית הספר לנשים לתפירה ולגזירה. ובעשור האחרון אירח הבית בית אופנה ו"זכה" למעטפת שחורה.

מתוך: תל אביב 100