גן ברוך

גן ברוך

לזכר ברוך יקותיאלי

בתרומת:

מר וגב' הרווי מ. קרוגר, ארה"ב

מגדל חברה לביטוח בע"מ

וידידי ברוך יקותיאלי בישראל