קלישר 25

מלון בראון

קלישר 25 - התקדמות השיפוץ, ספטמבר 2010

מלון בראון - מבט על הכניסה

הדמית חזית המלון - מתוך אתר המלון

קלישר 25 - תחילת השיפוץ, מאי 2010

בעבר: מבנה משרדים. אדריכלות: אלישע ורונית רובין אדריכלים

עבר הסבה למלון בוטיק ע"י חברת לאופרד הוספיטליטי