פרויקט מתחם הדולפינריום

אדריכלים (תב"ע): גיורא רוטמן אדריכלים

מיקום: רח' הכובשים ממזרח, רח' הכרמלית מצפון, רח' הרברט סמואל ממערב וחסן בק מדרום

מאי 2018

ינואר 2016

המגרש המזרחי

הפרויקט כולל: מלון בן 28 קומות, 250 יח"ד ושטחי מסחר

סה"כ: כ-50,000 מ"ר שטחי בניה

פרטים נוספים לגבי הפרויקט - תב"ע 3360

פרטים נוספים לגבי הדולפינריום

עיון בתכניות ופרוטוקולים

יוני 2014

התכנית החדשה - תכנית קרקע של המתחם

התכנית הישנה:

קומפלקס של מגורים, מלון, מסחר ופארק במתחם של 36 דונם:

מגדל מגורים בן 40 קומות ובו 220 דירות ומלון בן 30 קומות ובו 500 חדרים + שירותי נלווים.

סה"כ שטח בנוי: 110000 מ

נובמבר 2012

פרויקט הדולפינריום - תכנית בינוי

מגדל המגורים נמצא בחלק הדרום מזרחי של המתחם והמלון בחלק הצפון מערבי

ע"פ התכנית, רח' יעב"ץ והמשכו רח' הכרמלית - יפתחו לים (כיום רח' הכרמלית חסום לים)

המגרש שהתפנה בסוף 2010 ממבנים ישנים

רח' הכובשים פינת רח' הכרמלית (הפינה הצפון-מזרחית)

מגרש זה הוא חלק מהשטח עליו יוקם מגדל המגורים של פרויקט הדולפינריום

עד קבלת אישורי הבניה המגרש ישמש כחניון זמני

שני המגדלים, מודל קו החוף במינהל ההנדסה

כרונולוגיה וכתבות:

2019

27/05 כתבה

25/02 כתבה

24/01 כתבה

2018

המגרש מפינת הרחובות הכובשים וחנניה (הפינה הדרום-מזרחית)

15/05 נפרדים מהדולפינריום

07/05 שבוע הבא תחל הריסתו של מבנה הדולפינריום

07/02 עיריית ת"א-יפו מתכוונת להרוס בקרוב את מבנה הדולפינריום

06/02 כתבה של מתן חודורוב על עסקת הדולפינריום

20/01 עתיד מתחם הדולפינריום

2017

2016

19/12 עתירה לבג"צ

14/11 נדחה ערר תושבי האזור

26/09 מרכז ספורט ימי יקום בשטח הדולפינריום

24/02 איחוד וחלוקה מרחב הדולפינריום - דיון בהתנגדויות

2015

20/09 עסקת הדולפינריום מגיעה לישורת אחרונה

19/04 מכירת המתחם תלויה בהריסת המבנה

01/04 עיריית ת"א אישרה מחדש זכויות בנייה

01/04 דיון מכריע בוועדה המקומית

04/03 יוסף בוכמן מוכר את המתחם

03/03 תושבים עתרו לביטול התכנית

07/01 המועצה הארצית לתכנון תכריע בעניין התכנית

2014

16/12 נדחו ההתנגדויות לתכנית

06/10 כתבה

הופקדה התכנית בוועדה המחוזית

04/08 התנגדויות לתכנית הדולפינריום

2.7 דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה

28.4 דיון דיון במליאת הועדה המחוזית

2013

הופקדה התכנית בוועדה המחוזית

27/10 כתבה

25/06 הופקדה תוכנית להקמת מלון

2012

2.5 דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה

08/03 עיריית ת"א נסוגה מהתכנית

07/03 מבנה הדולפינריום ייהרס

7.3 דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה

2011

28/06 ים של זיכרונות: הדולפינריום עדיין כאן

14.3 דיון במליאת הועדה המקומית

21.2 דיון במליאת הועדה המקומית

5.1 דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה

2007

09/05 עסקת הדולפינריום

מינהל מקרקעי ישראל אישר את עסקת הדולפינריום

2006

שר המשפטים ביקש אישור ממבקר המדינה לכך שלא ניתנה הטבה מוגזמת תמורת פינוי המבנה

2005

28.9 דיון בועדה המחוזית

30.6 דיון בועדה לשמירת הסביבה החופית

2004

19.7 דיון במליאת הועדה המחוזית בתכנית, הוחלט להפקידה לאחר שתתוקן ובתנאים

2003

נחתם הסכם הבנות בין העירייה לבין חברת "השער לישראל" לגבי פינוי הדולפינריום תמורת קבלת מגרש חלופי

6.8 דיון בועדה המקומית בנושא לוח ההקצאות לתכנית

2002

5.6 התקיים דיון בועדה המקומית בתכנית הבינוי

2.6 החלטת ועדה מקומית

10.3 התקיים דיון ציבורי במסגרת מליאת הועדה המקומית

2001

התרחש במקום פיגוע התאבדות

1985

נסגר הדולפינריום

1981

נחנך הדולפינריום

1979

מתן תוקף לתכנית 1950

המגרש מפינת הרחובות חנניה והירקון (הפינה הדרום-מערבית)

פרטים נוספים לגבי השלט המופיע התמונה

המגרש מפינת הרחובות הכרמלית והירקון (הפינה הצפון מערבית)

המגרש לפני הריסת המבנים הישנים (מתוך GIS עיריית ת"א-יפו)

רחוב הכרמלית (ההמשך של רח' יעב"ץ)

רחוב הכרמלית, מבט לכיוון מערב - הרחוב חסום לים

הקצה המערבי של רח' הכרמלית. ע"פ התכנית הרח' ייפתח לים

המגרש המערבי

ינואר 2016

אוקטובר 2013 - המגרש בפינת הרחובות הירקון וחנניה לאחר

הריסת המבנה (תמונתו מופיעה למטה)

רח' הירקון פינת חנניה, חלק מהמגרש עליו יבנה המגדל המערבי

רחוב הרברט סמואל, מבט לכיוון מזרח

על המגרש המשמש כיום כחניון גרירה עירוני יוקם המגדל המערבי