פרויקט שפ"ר 17

תכנון: יואב מסר אדריכלים

קונסטרוקטור: דורון טואג

שפ"ר 17