קלישר 27

אפריל 2015

אוגוסט 2014

בית כנסת "ציון" נוסד בשנת תש"ח 1948. צילום: יעקב תלמי