מוהליבר 18-20

תכנון: אברהם יסקי אדריכלים

מאי 2017