פרויקט צדוק הכהן 7

תכנון: תכנון: נילי גל מסטר / מסטר גל אדריכלים | mester-gal.com

קונסטרוקציה: אינג' זאב אבידן מהנדסים יועצים בע"מ

מאי 2018

מאי 2015

התקדמות הבניה, נובמבר 2014

שלט הפרויקט - נובמבר 2014

הבניין הישן שנהרס

רחוב צדוק הכהן 7