פרויקט שפ"ר 6 / צדוק הכהן 8

צדוק הכהן 8 פינת שפ"ר 6
אדריכלים: טרייסמן - חטיבה

 
קבלן: קלאש פלוס חברה לבניין בע"מ
פיקוח: אפיקא אקסל בע"מ - איתי אקסלרוד
קונסטרוקטור: בוקי שניר
ניהול ביצוע: אופקטרא ייזום פרויקטים בע"מ

מאי 2014


הדמיות קודמות של הפרויקט

 הדמיית הפרויקט - צדוק הכהן פינת שפ"ר
 

הדמיית הפרויקט - חזית לכיוון רחוב שפ"ר
 


צדוק הכהן 8, הבנייו הישן