פרויקט קלישר 4

אדריכל: ירון ישראל
יזמים וקונסטרוקטורים: "שיא חדש בע"מ"
מנהלי הפרויקט: יצחק ודני ישראל


חזית צפונית-מזרחית

חזית צפונית-מזרחית

חזית צפונית-מערבית


מרץ 2013, מבט מרחוב צדוק הכהןאוגוסט 2012

יוני 2012

קלישר 4, מרץ 2012

קלישר 4, מרץ 2012

קלישר 4, חזית דרומית, נובמבר 2011

 
קלישר 4, חזית מערבית (קו בניין 0), אוקטובר 2011

התקדמות עבודות הבניה - ספטמבר 2011

 
קלישר 4, לאחר הריסת המבנה הישן (לכיוון קלישר 6) - מרץ 2011
 
קלישר 4, לאחר הריסת המבנה הישן (לכיוון קלישר 2)
 


קלישר 4 - המבנה הישן שנהרס