פרוייקט נחמיה 11

אדריכל: בני מולכו אדריכלים

 
פברואר 2014


פברואר 2014פברואר 2013דצמבר 2012

ספטמבר 2012התקדמות הבניה, מרץ 2012

TO SEA
NIR SCHLEIN GROUP