מוהליבר 22 / קלישר 15


פרטים נוספים לגבי המבנהחזית לכיוון רחב מוהליבר
 
 
חזית לכיוון רחוב קלישר