מונטיפיורי 1
 
 
 
 
 
 

אוגוסט 2014מאי 2014כתבה על הבניין באתר "בניין ודיור"