מוהליבר 23 - בית מגידוביץ
 בית האדריכל יהודה מגידוביץ, מוהליבר 23. המבנה אינו מיועד לשימור
 
מעל הכניסה הראשית לבית מתנוסס שלט קרמיקה מקורי של בצלאל
 
  
 
 


כתבות:

השרטוט המקורי של חזית הבניין
ע"פ הכתוב, שם השכונה בה נמצא המגרש נקרא "שכונת הבונה"
 
 שרטוט חזית צדדית