פרויקט רוקח 13

ניהול פיקוח ובניה: דירל בע"מ חברה לבנין, שלו בניה ופיתוח בע"מ
תכנון אדריכלי: פז גרש אדריכלים, גל מרום אדריכלים בע"מ
קונסטרוקטור: בוקי שניר הנדסה בע"מ
מנהל פרויקט: שוויצר גיל


נובמבר 2013
שטיין 14התקדמות הבניה, אוקטובר 2011