פרויקט סמטת שפ"ר 7-9

אדריכל מקורי: יוסף טישלר
אדריכל שימור ותוספת: גל פלג אדריכלים

תוספת של שלוש קומות וקומת מרתף לשני בניינים לשימור בסמטת שפ"ר שתוכננה על ידי יוסף טישלר בשנת 1921 עבור פקידי בנק אנגלו פלסטינה. עיצוב החזיתות נעשה ברוח עבודותיו של טישלר תוך כדי ניתוח הפרופורציות ואופי פרטי הבניין האופייני לו. בבנין מתוכננות 14 דירות. (הטקסט מתוך אתר   גל פלג אדריכלים)

הדמיית פרויקט סמטת שפ"ר 7-9

אפריל 2018

פברואר 2018כתבות:
פברואר 2018

נובמבר 2017


אפריל 2017
נובמבר 2015

יוני 2015אוגוסט 2014
סמטת שפ"ר7, ספטמבר 2010

סמטת שפ"ר 9, ינואר 2011