מסוף הכרמלית
חניון הכרמלית, מכיוון רח' הכובשים פינת רח' הכרמלית כתבות:

05/08/2016    כתבהיולי 2018
שירותים ציבוריים של אחוזת החוף, בחניון הצמוד למסוף הכרמלית ושוק הכרמל