פרויקט לילנבלום 13

מזמין: ליליאן החזקות בע"מ
קבלן ביצוע ראשי: י.א הבונים בע"מ
אדריכלות: אלון בן נון, סומה אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב ווסרמן





 
התקדמות הבניה, יולי 2012
האגף האחורי



פרויקט לילנבלום 13