גרוזנברג 25
גרוזנברג 25 לקראת סיום עבודות השיפוץ, דצמבר 2010
 
גרוזנברג 25 במהלך עבודות השיפוץ, ספטמבר 2010

גרוזנברג 25 לפני עבודות השיפוץ