פרויקט מוהליבר 36 / שפ"ר / גרוזנברג

תכנון: אלון אדריכליםמבט מפינת הרחובות שפ"ר וגרוזנברג
הדמיה: אלון אדריכלים

מאי 2017

דצמבר 2016

הבניין - מבט מפינת הרחובות מוהליבר ושפ"ר