פרויקט מוהליבר 36 / שפ"ר / גרוזנברג


כתבות:

09/07/2020    פרויקט שפ"ר 20-22 | +
מבט מפינת הרחובות שפ"ר וגרוזנברג
הדמיה: אלון אדריכלים

מאי 2017

דצמבר 2016

הבניין - מבט מפינת הרחובות מוהליבר ושפ"ר