הירקון 68


 
פרויקט הירקון 68
 
אפריל 2015אפריל 2014
ספטמבר 2012יולי 2012ספטמבר 2011הירקון 68 - יולי 2011 , חזית מערבית ודרומית
 
הירקון 68 - יולי 2011 , חזית מערבית וצפונית