התבור 19 / יעבץ 16

במקום פעל (עד ינואר 2016) בית כנסת "תורה ותפילה", שנוסד בשנת תר"צ - 1920 ופעם במקור ברחוב התבור 8


יוני 2018

גינת יעבץ-התבור, מאי 2018
פברואר 2018
מאי 2018ביה"כ  עבר לפרויקט "מגדל העיר הלבנה" ובמקומו תוקם גינה ציבורית. | ינואר 2016