התבור 19 / יעב"ץ 16

במקום פעל (עד ינואר 2016) בית כנסת "תורה ותפילה", שנוסד בשנת תר"צ - 1920 ופעם במקור ברחוב התבור 8


פברואר 2018

ביה"כ  עבר לפרויקט "מגדל העיר הלבנה" ובמקומו תוקם גינה ציבורית. | ינואר 2016