מסגד חסן בק

מסגד עות'מאני שנבנה בשכונת מנשיה ב- 1916 ע"י מושלה הצבאי של יפו חסן בק, במטרה לבלום את התפשטות תל אביבמסגן חסן בק במיני ישראל


יוני 2015