צדוק הכהן 4


בניין זה שימש כבית מלאכה לייצור חומרי נפץ ומחסן נשק
של הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (אצ"ל)