רשימת הבניינים לשימור בשכונה ורשימת כל הבניינים לשימור בתל אביב
 
אדריכלים מימי "תל אביב הקטנה" שפעלו בשכונה ואדריכלים שמתכננים כיום  פרויקטים בשכונה