סדנאות האמנים בתל אביב - קלישר 5


 הבניין הוקם במקור בשנות השלושים.
 
שיפוץ ושידרוג הבניין תוכנן ע"י קיסילוב-קיי אדריכלים. בנייתו הושלמה ב-1997.
על תכנון הבניין זכו האדריכלים בשנת 2000 בפרס רכטר לאדריכלות.
אדריכלות נוף: מוריה סקלי 

שימש עד 2012 את בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוציםכתבות:סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, 2010
 
בקומה השניה קיים בית הכנסת "בית הראל תימנים", נוסד בשנת תשי"ג - 1953.
צילום (מראשית שנות התשעים): יעקב תלמי