מרכז קהילתי - קלישר 5

פתיחה: מרץ 2020
לשעבר: סדנאות האמנים בתל אביב | סדנאות האמנים בתל אביב - הבלוג
הבניין הוקם במקור בשנות השלושים.
 
שיפוץ ושידרוג הבניין תוכנן ע"י קיסילוב-קיי אדריכלים. בנייתו הושלמה ב-1997.
על תכנון הבניין זכו האדריכלים בשנת 2000 בפרס רכטר לאדריכלות.
אדריכלות נוף: מוריה סקלי 

שימש עד 2012 את בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוצים
ב-2019 עברו סדנאות האמנים לבנין סמוך, ברחוב התבור 32
החל ממרץ 2020 נפתח במקום מרכז קהילתיכתבות:
מרץ 2019


סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, 2010
 


הוספת מתקני ספורט בחצר הפנימית, יולי 2018בקומה השניה קיים בית הכנסת "בית הראל תימנים", נוסד בשנת תשי"ג - 1953.
צילום (מראשית שנות התשעים): יעקב תלמי