פרויקט קלישר 11

יזמים: משפחת קרסו
תכנון: גל מרום אדריכלים

יולי 2018קלישר 11 - חזית אחורית