פרויקט שפ"ר 17

תכנון: יואב מסר אדריכלים
קונסטרוקטור: דורון טואגאוקטובר 2018