קלישר 9 / התבור 30
אפריל 2015

ספטמבר 2015 
הריצוף בכניסה לחדר המדרגות
 
 
 קלישר 9 - במהלך עבודות שיפוץ, ינואר 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קלישר 9 - "בית רחל"
 
חזית אחורית וצידית