פרויקט גרוזנברג 7

תכנון: אדריכל גלעד אולמן


מאי 2019
יוני 2017

אוגוסט 2018נובמבר 2017
המבנה הישן המיועד להריסה:

גרוזנברג 7, חזית מזרחית לרחוב
 
גרוזנברג 7, החזית הדרומית שנחשפה לאחר הריסת המבנה ברגוזנברג 5