פרויקט גרוזנברג 7

תכנון: אדריכל גלעד אולמן


יוני 2017

המבנה הישן המיועד להריסה:

גרוזנברג 7, חזית מזרחית לרחוב
 
גרוזנברג 7, החזית הדרומית שנחשפה לאחר הריסת המבנה ברגוזנברג 5