פרויקט נחלת בנימין 27 - מלון נורדוי

שימור ושידרוג המבנה
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ






אפריל 2107

נובמבר 2015




מרץ 2017



ינואר 2018

SONY DSC
מאי 2017

ספטמבר 2015





מאי 2015

פברואר 2015





מלון נורדאו במיני ישראל

מלון נורדאו במיני ישראל



מלון נורדאו - חזית לכיוון רח' גרוזנברג