פרויקט נחלת בנימין 27 - מלון נורדוי

שימור ושידרוג המבנה
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ


אפריל 2107

נובמבר 2015
מרץ 2017ינואר 2018

SONY DSC
מאי 2017

ספטמבר 2015

מאי 2015

פברואר 2015

מלון נורדאו במיני ישראל

מלון נורדאו במיני ישראלמלון נורדאו - חזית לכיוון רח' גרוזנברג