פרויקט קלישר 22

יזם: חכמוב אסיאג

 
 
קלישר 22 - מאי 2011
 
קלישר 22- מאי 2011
 
קלישר 22 - מצב הבניה, ספטמבר 2010
 
קלישר 22 - מצב הבניה, אפריל 2010