פרויקט בית הילל הזקן

ניהול ופיקוח: סלע הנדסה ופיקוח בע"מ
אדריכלות: אורנה שתיל
קונסטרוקציה: צבי המלי
קבלן: אייל לוין חברה לבנין בע"מ
מנהל עבודה: סלבה פטרנקו
אפריל 2012

אפריל 2012