קלישר 28-30

בית ו.א - בניין משרדים
אדריכל: אברהם יאסקיבית ו.א - בניין משרדים
אדריכל: אברהם יאסקי
 
החלל הפנימי, יוני 2016