קלישר 25




 
 
מלון בראון  
 
מלון בראון - מבט על הכניסה
 
הדמית חזית המלון - מתוך אתר המלון

 
קלישר 25 - תחילת השיפוץ, מאי 2010
בעבר: מבנה משרדים. אדריכלות: אלישע ורונית רובין אדריכלים
עבר  הסבה למלון בוטיק ע"י חברת לאופרד הוספיטליטי


 
 
 
 
קלישר 25 - התקדמות השיפוץ, ספטמבר 2010