ביאליק 22

בית ביאליק
אדריכלית שימור: ניצה סמוק אדריכלים
אדריכל מקורי: יוסף מינור


 
 
בית ח.נ. ביאליק / קרמיקה בצלאל
 
נבנה ע"י האדריכל י.מינור  תרפ"ה
constructed by ARCHITECT J. MINOR 1925
 


פרויקט הוספת מעלית לבית ביאליק, אוקטובר 2017
מאי 2015