נחלת בנימין 5ינואר 2019נחלת בנימין 5 -לאחר שימור | אדריכלות שימור: ניצה סמוק אדריכלים
 
פברואר 2015נחלת בנימין 5 -לפני השיפוץ