גרוזנברג 3
אפריל 2016

ספטמבר 2014גרוזנברג 3, עם החזית הצפונית שנחשפה לאחר הריסת המבנה הישן בגרוזנברג 5