רשימת אדריכלים
קלישר 9

להלן רשימת אדריכלים הממוקמים או מתכננים בתל אביב:

א
אילן הלחמי אדריכלים ומעצבים
אלר / ארכ - ד.איתן ור.להב-ריג
 
ב
בר שגיא ורשבסקי
 
ג
גבאי אדריכלים
גליה שטרנברג אדריכלות פנים
 
ד
דרור אדריכלים
 
ה
 

 
י
 
ל
לאה רובננקו

מ
משה צור אדריכלים
 
נ
ע
ערי גושן אדריכלים
 
פ
 
צ
 
ק
קייזר קייזר לקנר אדריכלים
 
ר
רייך אדריכלים
 
ש
שוורץ בסנסוף אדריכלים

ת
תשבי רוזיו אדריכלים