פרויקט הירקון 6אפריל 2017נובמבר 2015


 
 יוני 2013
 
יולי 2016מבט מרציף הרברט סמואל

דצמבר 2014 - מבט מרחוב דניאל

נובמבר 2014
 
יוני 2014הירקון 6 - מצב קיים טרום בניה