צילומי לילה

 
קלישר 17
 
פסל מאיר דיזנגוף, שדרות רוטשילד
 
 
פסל מאיר דיזנגוף, שדרות רוטשילד