רחוב אלנבי 
מלון בן נחום - אלנבי 118 פינת רוטשילד
 

 אלנבי פינת ביאליק

בית הכנסת הגדול במיני ישראל